ScoreBoard - příkazy

/scoreboard objectives add [jméno] [typ] [veřejné jméno]  - přidá počitadlo

jméno - jméno se kterým budete v command blocích pracovat

typ: health - počítá od 0 do 20 kdo má kolik životů (1 bod - půl srdíčka)

      deathCount - počítá smrti hráčů

      playerKillCount - počítá zabití hráčů

      totalKillCount - počítá zabití jak hráčů, tak i mobů

      dummy - lze počítat jen pomocí Command bloků

veřejné jméno - jméno které se bude zobrazovat v tabulce úspěchů

 
/scoreboard objectives remove [jméno] - smaže počitadlo

 

/scoreboard objectives setdisplay [místo] [jméno]  - nastaví tabulku úspěchů

místo: list - body lze vidět zlatým číslem u jmenovek hráčů když stisknete TAB

           sidebar - vpravo se objeví tabulka kde jsou naspání nejlepší hráči

           belowname - ukazuje číslo u jmenovek hráčů, když se k nim přiblížíte na 10 bloků

 

/scoreboard players set [hráč] [jméno] [body] - nastaví hráči určené body

hráč - jméno hráče

body - počet bodů

 

/scoreboard players add [hráč] [jméno] [body] - přidá hráči určené body

 

/scoreboard players remove [hráč] [jméno] [body] - odebere hráči určené body

 

/scoreboard players reset [hráč] - smaže všechny body určeného hráče

 

/scoreboard teams add [tým] [veřejné jméno týmu] - přidá tým

tým - jméno týmu se kterým budete pracovat v Command blocích

veřejné jméno týmu - jméno objevující se v tabulce

 

/scoreboard teams remove [tým] - smaže tým
 
/scoreboard teams empty [tým] - vyhodí všechny hráče z týmu
 
/scoreboard teams join [tým] [hráč] - přidá určené/ho hráče do týmu; pokud není nikdo určen, do týmu vstoupí hráč který spustil příkaz
 
/scoreboard teams leave [tým] [hráč] - odebere určené/ho hráče z týmu; pokud není nikdourčen, z týmu odejde hráč který spustil příkaz

 

/scoreboard teams option [tým] friendlyfire [true / false] - mění možnost zabíjet hráče ve stejném týmu

 

/scoreboard teams option [tým] color [barva] - přidá/změní barvu určenému týmu

barva -  "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", "white"

Jako další příkaz lze napsat místo barvy tyto způsoby písma : "obfuscated" (poblázněná písmena), "bold" (tučná písmena), "strikethrough"(přeškrtnutá písmena), "underline"(podtržená písmena), "italic"(písmena nakřivo)


-filipsperl-